شرکت هواپیمائی ایران ایر راهنما
نشانى اينترنتى http://www.iranair.com
عنوان فارسى شرکت هواپیمائی ایران ایر
توضيحات در این سایت میتوانید اطلاعاتی در باره برنامه پرواز ها و خدمات این شرکت به دست اورید وهمچنین ازطریق این سایت میتوانید بلیط رزرو کنید .
این سایت دارای یک بخش ایران شناسی نیز میباشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader