این سایت شما را با سیاست بین‌المللی آشنا می‌کند. شما می‌توانید در این سایت به عنوان یک منبع اطلاعاتی در زمینه‌ی ارتباطات بین‌المللی استفاده کنید و هم‌چنین علاقه‌مندان می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای این مرکز استفاده کنند. این مرکز اطلاعات تخصصی در زمینه‌ی خط‌مشی‌های خارجی در اختیار شما قرار می‌دهد. توسط موتور جستجوگر این مرکز می‌توانید نام کشور موردنظر خود را انتخاب کرده و با کلیک بر روی دکمه‌ی جستجو با سایت‌های خارجی آن کشور آشنا شوید. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی سفارت‌خانه‌ها ، دولت‌های کشورهای مختلف ، وزارت‌خانه‌های خارجه و سازمان‌های بین‌المللی کشورهای مختلف به شما ارائه می‌دهد.