در تمام شاخه‌ها
فقط در اين شاخه
  ثبت لینک جدید
  لینک‌های من
ورزش
دانش اجتماعی و بشری
تاریخ و جغرافی
محیط‌زیست
بهداشت و درمان
فعالیتهای تفریحی
هنر
بورسیه
قوای سه گانه
وزارت تعاون و سازمانهای وابسته
سایر سازمانها
رهبری و سازمانهای وابسته
وزارت رفاه و سازمانهای وابسته
وزارت امور خارجه و سازمانهای وابسته
وزارت نفت و سازمانهای وابسته
وزارت کشور و سازمانهای وابسته
وزارت دادگستری و سازمانهای وابسته
وزارت بهداشت و درمان و سازمانهای وابسته
ریاست جمهوری و سازمانهای وابسته
وزارت بازرگانی و سازمانهای وابسته
وزارت کارو اموراجتماعی وسازمانهای وابسته
وزارت اقتصاد و دارایی و سازمانهای وابسته
قوه قضائیه و سازمانهای وابسته
وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته
وزارت راه و ترابری و سازمانهای وابسته
وزارت مسکن‌و شهرسازی وسازمانهای وابسته
وزارت علوم و تحقیقات و سازمانهای وابسته
وزارت صنایع و معادن و سازمانهای وابسته
وزارت ارتباطات‌ و سازمانهای وابسته
وزارت نیرو و سازمانهای وابسته
وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمانهای وابسته
وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای وابسته
وزارت دفاع و پشتیبانی و سازمانهای وابسته
قوه مقننه و سازمان‌های وابسته
دانشگاه‌های ایران
سازمانهای بین المللی
رسانه‌ها
نمایشگاه‌ها
بانک‌ها
موزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
هتلهای ایران
دانشگاه‌های خارجی
واژه نامه‌ها
تجارت
علمی و آموزشی
سیاست
انرژی
اطلاعات عمومی
کشاورزی
نیازمندیها
کتاب
کشورها و اطلاعات توریستی
شرکتها
کامپیوتر و اینترنت
آموزشگاه‌ها
کودکان
غذا و نوشیدنی
فروشگاه‌ها
حیوانات
سفر و اقامت
ایران
خدمات الکترونیکی ایران
چاپ و تبلیغات
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران راهنما
نشانى اينترنتى http://www.nioc.org/findex.asp
معرفى وزارت نفت
تاريخچه نفت در ايران
شوراى معاونين وزارت نفت
نمودار سازمانى وزارت نفت
شرکت هاى وابسته به وزارت نفت
شرکت ملى نفت ايران
شرکت ملى گاز ايران
شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران
شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران
نشريات وزارت نفت
مناقصات و مزايدات وزارت نفت
کتابخانه مرکزى وزارت نفت
تماس با وزارت نفت
اخبار وزارت نفت
همايش ها و نمايشگاه ها
مقررات ادارى و استخدامى وزارت نفت
خدمات رفاهى و اجتماعى وزارت نفت
صورتحساب مستمرى بگيران و مقررى بگيران
عنوان انگليسى ministry of petroleum
عنوان فارسى وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
توضيحات در این سایت استاندارد های صنعت نفت ایران درج شده است. اطلاعات مربوط به سیاهه و پارا متر های مالی نیز در این سایت ارائه میشودوهمچنین شرکت های تابعه وزارت نفت میتوانند مناقصه ها ومزایده ها ی خود را از طریق این سایت اعلام کنند.
مستمرری بگیران و مقرری بگیران وزارت نفت میتوانید صورتحساب ماهانه خود را در این سایت مشاهده نمائید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader