این سایت متعلق به شرکت INRIA می‌باشد. این شرکت فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی تکنولوژی اطلاعات انجام می‌دهد. این مرکز بخشی از جامعه‌ی اطلاعات می‌باشد. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های تحقیقاتی و آموزشی این مرکز به دست آورده و از پروژه‌های علمی این مرکز مطلع شوید. این سایت گزارشی از فعالیت‌های این مرکز را در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید به نرم‌افزارهای مفید در این زمینه دست پیدا کنید. این سایت شما را با گروه تحقیقاتی این مرکز آشنا می‌کند. محققان ، مهندسین ،دانش‌آموزان ، صاحبان صنایع و خبرنگاران می‌توانند از خدمات گسترده‌ی این مرکز استفاده کنند.