این سایت شما را با دانشگاه Olemiss آشنا می‌کند. این دانشگاه در ایالت می‌سی‌سی‌پی واقع شده است و در آن رشته‌هایی مثل: علوم پایه ، علوم اجتماعی ، علوم انسانی ، هنر ، بهداشت ، تربیت معلم ، بازرگانی ، ارتباطات ، علوم مهندسی و تکنولوژی‌های پیشرفته تدریس می‌شود. این سایت شما را با رئیس دانشگاهOlemiss آشنا می‌کند و اطلاعاتی را در‌باره‌ی فعالیت‌های گسترده‌ی این دانشگاه در اختیار شما می‌گذارد. این دانشگاه در سال ۱۸۴۸ فعالیت خود را با ۸۰ دانشجو آغاز کرد و امروزه حدود ۱۴۵۰۰ دانشجو دارد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی فعالیت‌های ورزشی و علمی دانشجویان این دانشگاه به دست آورید.