دانشگاه Ohio در سال ۱۹۴۷ توسط شخصی به نام John Baker تأسیس شد. امروزه این دانشگاه دارای بخش‌های تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های مجهزی می‌باشد. دانشجویان ، علاقه‌مندان می‌توانند از تسهیلات و خدمات گسترده‌ی این دانشگاه حداکثر استفاده را بنمایند. این سایت شما را با کتابخانه‌ها ، کالج‌ها و دانشکده‌های دانشگاه Ohio آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید با اساتید شاغل در این دانشگاه ارتباط برقرار کرده و در فعالیت‌های پژوهشی آنها شرکت نمایید. علاقه‌مندان می‌توانند با سیستم آموزشی این مرکز آشنا شده و از برنامه‌های متنوع آنها استفاده کنند.