این سایت متعلق به دانشگاه Lehigh می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی سیستم آموزشی این دانشگاه به دست آورید. این دانشگاه دارای رشته‌هایی مانند: حسابداری ، هنر و معماری ، شیمی ، اقتصاد ، مدیریت ،بازاریابی ، علوم سیاسی و تئاتر می‌باشد. این سایت اطلاعات کاملی درباره‌ی وضعیت جغرافیایی این دانشگاه به شما ارائه می‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند از مجلات و روزنامه‌های منتشر شده توسط این دانشگاه استفاده کنند. این شبکه شما را با اساتید و دانشجویان فعال این مرکز آشنا می‌کند. <../