این سایت متعلق به دانشگاه Louisville می‌باشد. این دانشگاه در سال ۱۷۹۸ تأسیس شده است و امروزه حدود ۲۱ هزار دانشجو دارد. این سایت اطلاعات بیشتری درباره‌ی فعالیت‌ها و تاریخچه‌ی این مرکز به شما ارائه می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی سیستم‌های آموزشی این مرکز به دست آورید. هم‌چنین علاقه‌مندان می‌توانند با فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجویان این دانشگاه آشنا شوند. حدوداً ۵/۵۳% از دانشجویان این دانشگاه را زنان تشکیل می‌دهند. میانگین سنی دانشجویان این دانشگاه ۲۷ سال می‌باشد. با مراجعه به این سایت می‌توانید به اطلاعات آماری جالبی‌درباره‌ی این‌دانشگاه دست پیدا کنید.