این سایت اطلاعاتی درباره‌ی دانشگاه Indiana در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. این دانشگاه حدود ۲۹۰۰۰ دانشجو دارد که از این تعداد ۳/۵۰% آنها زن و ۷/۴۹% بقیه مرد می‌باشند. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی دانشجویان این دانشگاه در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید با برنامه‌های آموزشی و تقویم کلاس‌ها در این دانشگاه آشنا شوید. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت اطلاعاتی را درباره‌ی برنامه‌های تحقیقاتی و پروژه‌های علمی این مرکز به دست آورند.