این سایت یک مرکز ارائه‌دهنده‌ی خدمات در زمینه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی می‌باشد و به فعالیت در جهت افزایش کیفیت آموزشی و کمک به دانشجویان کم‌درآمد و هم‌چنین افزایش میزان سرمایه‌گذاری برای کالج‌ها و دانشگاه‌ها فعالیت می‌کند.