این سایت به ارائه‌ی اطلاعات و خدماتی در زمینه‌ی حمایت‌های دولت امریکا از دانشجویان در سراسر دنیا می‌پردازد. هم‌چنین به معرفی سازمان‌های ارائه‌دهنده‌ی وام‌های دانشجویی دولتی نیز مشغول است. هدف اصلی این سایت امکان دسترسی آسان دانشجویان کالج‌ها و افراد علاقه‌مند برای ورود به کالج و به اطلاعات وخدماتی است که آنها می‌توانند از دولت امریکا خواستار گردند.