این سایت متعلق به سازمان ارائه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی می‌باشد که به منظور کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت و مستحق ، شهریه ، محل اقامت و هزینه‌های شخصی آنان ، تأسیس گردیده است و بودجه‌ی قابل توجهی را به این امر اختصاص داده است. این سایت با بیش از ۳۴ سال سابقه در این امر ، فرصت‌های بی‌نظیری را در امر ادامه‌ی تحصیل به دانشجویان مستحق می‌دهد.