این سایت متعلق به شبکه‌ی CSF می‌باشد که به منظور کمک به دانش‌آموزان و کودکان بی‌بضاعت در امر ادامه‌ی تحصیل در ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد. بیش از ۳۴۰۰۰ دانش‌آموز امریکایی از این وام‌ها و کمک هزینه‌ها بهره می‌گیرند. این سایت سعی در افزایش فرصت‌های تحصیلی برای همه‌ی افراد در سطوح عالی مختلف را دارد.