این سایت به دانشجویان در کسب جایزه‌های کمک تحصیلی برای کالج‌ها کمک می‌کند و هم‌چنین امکان جستجو در بسیاری از فرصت‌های بورسیه‌ی دانشجویی را به دانش‌آموزان و والدین آنها خواهد داد. این سایت منابع و اطلاعات لازم در خصوص یافتن کمک هزینه‌های تحصیلی ملی ، ایالتی و منطقه‌ای را در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌دهد.