این سایت متعلق به یک کالج می‌باشد که در سال ۱۹۳۳ تأسیس گردیده است و به ارائه‌ی بیش از ۳۵ مدرک آکادمیک و گواهی‌های فنی و ۲۵ مدرک در زمینه‌ی علوم کاربردی (فنی و حرفه‌ای) پرداخته است. از جمله اطلاعات دیگری که این سایت در اختیار کاربران قرار می‌دهد ، فهرست اسامی کارکنان ، تقویم کالج ، نقشه‌ی وضعیت و موقعیت دانشگاه ، اهداف آن و کتابخانه می‌باشد.