این سایت مربوط به ارائه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی و حمایت‌های مالی برای تحصیل در کالج‌ها می‌باشد که توان بالا بردن حمایت‌های مالی و کمک هزینه‌های تحصیلی به کاربران را خواهد داشت. این سایت یک استراتژی قدرتمند برای کالج‌ها و سیستم‌ ارائه‌ی وام‌ها و حمایت‌های مالی می‌باشد و به کاربران امکان ادامه‌ی تحصیل ، بدون هیچ‌گونه استرس ، تشویش و نگرانی ، ناامیدی ، ترس و فقدان مالی را خواهد داد.