راهنـمای مشاغل رشته‌های علوم انسانی راهنما
نشانى اينترنتى http://www.matrix.msu.edu
عنوان فارسى راهنـمای مشاغل رشته‌های علوم انسانی
توضيحات ایـن سـایت یـک راهنـمای مشاغل درزمینه‌ی رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی می‌باشد. این سایت متعلق به دانشگاه ایالات میشیگان است و به ایجاد مشاغل در تکنولوژی جدید علوم انسانی و اجتماعی در رشته‌های تدریس و تحقیق می‌پردازد. این مرکز ، منابع اینترنتی ارائه می‌دهد که به تعالیمی در رشته‌ی کامپیوتر و آموزش تکنولوژی جدید اهتمام می‌ورزد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader