این سایت متعلق به یک کمیسیون تبادل مطالعات و اطلاعات میان انگلستان و ایالات متحده‌ی امریکا است که در سال ۱۹۴۸ تأسیس گردید و امروزه یکی از ۵۰ کمیسیون جهانی دو ملیتی می‌باشد. این سایت نخست به ارائه‌ی اطلاعات و عقایدی در زمینه‌ی سیستم مطالعاتی در امریکا و سپس برنامه‌ی دو جانبه میان امریکا و انگلیس در جهت تهیه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی برای دانشجویان دوره‌ی فوق‌لیسانس و هم‌چنین کمک‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ی سخنرانی‌ها و تحقیقات می‌پردازد.