این سایت به ارائه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی و وام‌های دانشجویی می‌پردازد. این شبکه با بیش از ۳۳ بیلیون دلار سرمایه به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا در پرداخت هزینه‌ها و شهریه‌ی دانشگاه خود اقدام نمایند و بتوانند به تحصیل ادامه دهند.