این سایت به معرفی شرکت خصوصی لایت ورک دیزاین و خدمات آن می‌پردازد و در قسمت‌های مختلف علاقه‌مندان را با نرم‌افزارهای پیشرفته‌ی گرافیکی مورد استفاده در معماری و مهندسی و ساخت آشنا می‌کند. این نرم‌افزارهای پیشرفته‌ی گرافیکی به آسانی برای استفاده در دسترس کاربران قرار می‌گیرند.