این سایت به معرفی نوعی بازی به نام Rallergame می‌پردازد. این بازی با حضور دو تیم ۱۰ نفره که هر تیم متشکل از ۵ زن و ۵ مرد می‌باشد برگزار می‌گردد. این بازی در دو نیمه اجرا می‌شود ، هر نیمه دارای ۴ راند ده دقیقه‌ای است. در نیمه‌ی اول زنان به دنبال مردان ، اسکیت بازی می‌کنند. در بین هر یک از بازی‌ها بیست دقیقه زمان استراحت وجود دارد. در واقع این بازی ، یک نوع بازی اسکیت به صورت گروهی می‌باشد. این سایت اطلاعات کاملی را در خصوص نحوه‌ی برگزاری این بازی و موقعیت محل‌های بازی در اختیار شما می‌گذارد.