این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در خصوص ورزش دوومیدانی می‌پردازد. سایت فوق مربوط به یک مجله‌ی اطلاعاتی در رابطه با ورزش دوومیدانی است که اطلاعات آن در سطح جهانی می‌باشد. از جمله اطلاعاتی که این سایت در اختیار کاربران قرار می‌دهد ارائه‌ی اخبار و رویدادهای مهم در این رشته‌ی ورزشی می‌باشد. هم‌چنین منابع اطلاعاتی مهمی را در خصوص ورزشکاران مشهور این رشته ارائه می‌دهد و داروهای مربوط به آسیب‌دیدگی‌ها و مصدومیت‌های حاصل از این ورزش را معرفی می‌نماید.