این سایت متعلق به یک مرکز حمایت از ورزش شنا است و حیطه‌ی فعالیت آن گسترش ورزش شنا با تشریح و اصلاح و بهبود وضعیت فعلی آن می‌باشد. این مرکز می‌کوشد تا با ارائه‌ی تکنیک‌های شنا در رقابت‌های سنین مختلف و در میان ورزشکاران با قابلیت‌های مختلف و سطوح رقابتی متعدد در جهت هر چه بهتر نمودن این رشته ایفای نقش نماید. هم‌چنین مبادرت به آموزش مربیان و شناگران ماهر می‌نماید. اطلاعات موجود در این سایت شامل: اخبار و اطلاعات موجود در رسانه‌های گروهی ، فنون و تکنیک‌های حاکم بر این ورزش ، سیستم‌های آموزشی ،معرفی تجهیزات مورد نیاز برای شنا ، معرفی لینک‌ها و سایت‌های مرتبط و هم‌چنین ارائه‌ی نکات ایمنی برای ورزشکاران این رشته می‌باشد.