این مکان سایتی است که وظیفه‌‌ی آن تشویق و تجلیل از میزان پیشرفت جوانان در زمینه‌ی موسیقی می‌باشد. این سایت به ارائه‌ی اطلاعات سرگرمی‌ها و مطالعاتی برای موسیقی‌دانان پیش دانشگاهی ،خانواده‌ها و اساتید آنها می‌پردازد.