این سایت یک شبکه‌ی مطالعاتی در استرالیا است که به تحقیق در مورد آموزش و یادگیری کودکان می‌پردازد. برای دست‌یابی به این هدف با ارائه‌ی لیست‌های کودکان ۵ تا ۱۲ سال مطالبی از قبیل: معما و چیستان ، تمرین‌های ریاضی ،جوک و شعر در اختیار شما قرار می‌دهد. هم‌چنین منابع آموزشی و مایحتاج کودکان در امر یادگیری را در این سایت به نمایش می‌گذارد.