این سایت یک شبکه‌ی جهانی گلف است و اطلاعاتی را در خصوص نوعی ورزش گلف به کاربران ارائه‌ می‌نماید. از اطلاعات موجود در این سایت می‌توان به معرفی کلوپ‌ها ، سازمان‌ها ، قوانین و مقررات حاکم بر بازی ، اصطلاحات فنی و یا علمی این ورزش ، اعلام برنامه‌ی مسابقات و نتایج آنها ، سازندگان تجهیزات ،تاریخچه‌ی بازی ، تصاویر ، کتاب‌ها و بازی‌های کامپیوتری گلف اشاره نمود. این ورزش بازی گلف کوچک نامیده می‌شود. اندازه‌ی محوطه‌ی بازی بستگی به تعداد سوراخ‌های ورزش گلف دارد که در مسابقات تعداد آنها همیشه ۱۸ عدد می‌باشد و مساحت محوطه نیز بین ۲۵ متر تا ۵۰ متر در نظر گرفته شده است.