سایت موردنظر متعلق است به موسسه‌ای با عنوان اتیس. در این سایت با مجله‌ی اتیس که حاوی موارد زیر است آشنا می‌شویم: ۱- دارو ، تجربه‌ و تأثیر مذهب در درمان بیماری. ۲- چگونه از سالمندان مراقبت کنیم در حالی که آنها ناتوان هستند. ۳- چگونه می‌توان به جامعه‌ی سال‌خوردگان خدمت نمود.