این شبکه متعلق به آنکولینک (Oncolink) می‌باشد. دانشگاه معروف پنسیلوانیا از مراکز تحقیقاتی سرطان می‌باشد که اطلاعات و خدمات مربوط به انواع سرطان و راه‌های کنترل آن را ارائه می‌دهد. این سایت در خصوص فعالیت‌های این سازمان ، اهداف ، کنفرانس‌ها و کنگره‌های انجام شده ، خبرهای منتشر شده‌ی بهداشتی ، پزشکی و معرفی مراکز تحقیقاتی و خدماتی بهداشت و امنیت شغلی اطلاعات جامعی ارائه می‌دهد.