این سایت یک مرکز اطلاعاتی در زمینه‌ی ورزش Korfball به‌شمار می‌آید که به ارائه‌ی مطالبی در زمینه‌ی: تاریخچه‌ی این ورزش ، نحوه‌ی آموزش و یادگیری آن ، مقررات و قوانین حاکم در بازی و نحوه‌ی امتیازدهی آن می‌پردازد. کرف‌بال یک ورزش گروهی مهیج است که امروزه در بین جوامع مختلف شناخته شده است. این ورزش زائیده‌ی افکار فردی آلمانی به نام نیکوبروخسن (Nico Broekhvsen) می‌باشد که در سال ۱۸۷۵ این ورزش را بنیان‌گذاری نمود. کلمه‌ی کرف واژه‌ای است کاملاً آلمانی به معنای سبد یا تور و به این دلیل به انگلیسی ترجمه نشده است که با کلمه‌ی بسکت و ورزش بسکتبال متفاوت است و نباید به یک نام شناخته شوند. نحوه‌ی بازی به‌طور کامل در این سایت عنوان گردیده و افراد می‌توانند از مطالعه‌ی آن بهره‌مند شوند.