شرکت صنایع هوای فشرده اطلس کاسپین در سال 1385 شمسی تاسیس گردیده با موضوع : عرضه و تولید و فروش کلیه ابزار و تجهیزات صنعتی و ارائه خدمات جانبی آن و انجام کلیه خدمات بازرگانی واردات ابزارآلات و ماشین آلات مربوطه ، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، تولید کلیه ابزار آلات و تجهیزات صنعتی اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا...اااااااااااااااااااااااااااااااااااا<br /> Supplying and sale of all types industrial equipments and offering after sales services;offering all types of commerical services;importing the pertinent machineries and tools;exporting of all commercially authorized commodities;acting as the representative of other legal and natural persons and authorizing other legal and natural persons to act as the company's representative;participating in bids<br /> <br /> http://www.atlascaspianco.com<br /> http://www.acw.ir<br /> http://atlascaspian.asia<br /> http://www.fb.com/atlascaspian