این سایت مربوط به مرکز منابع طبیعی و معادن ایالت کوئیزلند می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید درباره‌ی شرایط آب‌وهوایی ، میزان بارش ، رشد مراتع ،نمودار خشکسالی کوئیزلند و تغییرات آب‌وهوایی اطلاعات جالبی را کسب نموده و جدول‌ها و گراف‌های SGI را مشاهده کنید. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی پروژه‌های تحقیقاتی این مرکز به شما ارائه می‌دهد. شما می‌توانید مطالب و مقالاتی را که توسط این مرکز به چاپ رسیده است مورد مطالعه قرار دهید. نقشه‌های سنجش از دور ماهواره‌ای نیز در این سایت به‌چشم می‌خورند. شما از طریق این سایت با محصولات رایگان و فروشی این مرکز آشنا می‌شوید.