در این سایت می‌توانید با نقشه‌های مختلف آشنا شوید. این سایت به شما می‌آموزد که چگونه بدون استفاده از قطب‌نما بتوانید مسیر خود را تعیین کنید. در این سایت اطلاعات جالبی درباره‌ی قطب‌نما و سایر تجهیزات جغرافیایی ارائه شده است. شما می‌توانید از گالری عکس این سایت دیدن کنید. در این سایت یاد می‌گیرید که چگونه از طریق ماه جهت شمال را بیابید و هم‌چنین یاد می‌گیرید که چگونه نقشه‌ها را به طریق جنگی بخوانید.