در این سایت می‌توانید اطلاعاتی در‌باره‌ی وضعیت جغرافیایی و نقشه‌های جغرافیایی افریقا ، آسیا ، کانادا ، اروپا ، خاورمیانه ، اقیانوسیه و به‌دست آورید. از طریق این سایت می‌توانید در‌رابطه‌با سیستم‌های ماهواره‌ای و رادار کشور امریکا اطلاعاتی را کسب نمایید. این سایت شما را با خدمات بیشتری آشنا می‌سازد. از طریق سایت مذکور می‌توان به سایر لینک‌های مرتبط متصل شد. این سایت اطلاعات هوایی لازم را در اختیار سازمان‌های حساس به وضعیت هوایی ،مثل گلف ، قایق‌رانی ، اسکی و برنامه‌های ساحلی قرار می‌دهد.