در این سایت می‌توانید تصاویر ۲ بعدی و ۳ بعدی بیش از ۱۰۰ کشور را ملاحظه کنید که قدرت تجزیه و تحلیل این تصاویر از ۲۵ سانتی‌متر تا ۱۰۰ سانتی‌متر متغیر می‌باشد. شما می‌توانید درباره‌ی محصولات شرکت Istar اطلاعاتی به‌دست آورید. مدل‌های سه بعدی این شرکت بسیار دقیق می‌باشند و شما می‌توانید با سرعت به تصاویر دسترسی پیدا کنید.