در این سایت می‌توانید درباره‌ی دومین کنفرانس بین‌المللی در زمینه‌ی جغرافیا اطلاعاتی را به‌دست آورید. شما می‌توانید درباره‌ی هدف این کمیته ، افراد سازمان‌دهنده و برنامه‌ی کمیته اطلاعاتی کسب کرده و در این کنفرانس ثبت‌نام کنید. از طریق این سایت می‌توانید درخواست کنید تا مقالات ارائه شده در این کنفرانس را برای شما ارسال نمایند.