شرکت Gisdevelopment در زمینه‌ی سیستم‌های جغرافیایی (GIS) ، سنجش از دور (RS) و سیستم‌های موقعیت جهانی (GPS) فعال می‌باشد. شما می‌توانید با سایر فعالیت‌های این شرکت آشنا شوید و از مقالاتی که در این سایت به چاپ می‌رسند و یا از سایر مجلات موجود در این زمینه‌ بازدید نمایید. در این سایت مقالات بسیاری در زمینه‌های: کشاورزی ، محیط زیست ، سلامتی ، ژئولوژی ، خطرها و بلایای طبیعی ، منابع طبیعی ، طراحی‌های شهری و وجود دارد که می‌توانید آنها را مورد استفاده قرار دهید.