این سایت منابع خوبی را در زمینه‌ی صنعت GIS در اختیار کاربران قرار می‌دهد. شما می‌توانید درباره‌ی نرم‌افزارهای مورد استفاده در GIS اطلاعاتی به‌دست آورید و نرم‌افزار مورد نیاز خود را انتخاب کنید. این شرکت محصولات جغرافیایی و هم‌چنین نرم‌افزارها ، اطلاعات و خبرهای خود را در اختیار متخصصین این رشته قرار می‌دهد. در این سایت می‌توانید فرصت‌های شغلی مناسبی را بیابید.