شرکت Gispix خدماتی را در زمینه‌ی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارائه می‌دهد. این شرکت در زمینه‌ی تصویرسازی و خدمات مربوط به فرایندهای تصویری فعالیت می‌کند و به شما کمک می‌کند تا بتوانید با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف ، عکس‌های هوایی را مورد بهره‌برداری قرار دهید. با استفاده از خدمات این شرکت می‌توان به تصاویری دست پیدا کرد که از روی آنها بتوان ارزیابی‌های دقیقی از منطقه‎‌ی مورد نظر به‌دست آورد. این تصاویر را می‌توان در زمینه‌ی مدیریت شهری ، محیط زیست و مهندسی مورد استفاده قرار داد.