از طریق این سایت می‌توانید به بسیاری از اطلاعات مربوط به جغرافی دسترسی پیدا کنید و در موتور جستجوگر این سایت نام شهر و یا منطقه‌ی مورد نظر خود را نوشته و سپس اطلاعات جغرافیایی مربوط به آن را ملاحظه نمایید. شما با مشاهده‌ی نقشه‌های جدید این سایت از میزان آلودگی هوا در جهان باخبر گردیده و نقشه‌هایی را مشاهده می‌کنید که در آنها خطر وقوع سیل داده شده است. هم‌چنین از سایر نقشه‌های جالب این سایت می‌توانید بازدید به‌عمل آورید.