این سایت اطلاعات تکنولوژیکی جغرافیایی را در اختیار شما می‌گذارد و شما می‌توانید درباره‌ی فرصت‌های شغلی شرکت GDT ، شرکای این شرکت و بازار محصولات آن شرکت اطلاعاتی کسب نمایید. از طریق این سایت می‌توانید با زیرمجموعه‌ی کانادایی این شرکت آشنا شوید و جدیدترین اطلاعات را در‌ مورد شرکت GIS Monitor به‌دست آورید.