از طریق این سایت یاد می‌گیرید که چگونه از بعضی نرم‌افزارهای جغرافیایی مثل AreXML استفاده نمایید. از منابع اطلاعاتی این سایت یاد می‌گیرید که چگونه از XML در سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی بهره ببرید. شما می‌توانید مجله‌ی Netzines را مورد مطالعه قرار دهید و اطلاعات بسیاری در زمینه‌ی دستگاه‌های جغرافیایی ، مقاله‌ی مربوطه و صنعت به‌دست آورید. شما می‌توانید از بخش‌های کاریابی ، نقشه‌کشی ، انجمن GIS ، مرکز اطلاعات ، سنجش از دور ، نرم‌افزارها و کتابخانه‌ی این سایت نیز دیدن نمایید.