در این سایت می‌توانید جدیدترین اطلاعات را در زمینه‌ی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی به‌دست آورید و از نرم‌افزارهای سه بعدی نقشه‌کشی و تکنولوژی نقشه‌کشی استفاده نمایید. این سایت شما را به منابع GIS ، شرکت‌های نرم‌افزاری GIS ، مؤسسات تحقیقاتی متصل می‌سازد. شما می‌توانید از سایت‌های مرتبط با این موضوع نیز استفاده به‌عمل آورید.