در این سایت با کشور تایوان آشنا می‌شوید. از طریق این سایت اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های توریستی ، پارک‌های ملی و جاذبه‌های دیدنی این کشور به دست خواهید آورد. این سایت اطلاعاتی در مورد صنایع این کشور ، وضعیت بازرگانی و معادن آن در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. دولت این کشور برای بهبود وضعیت توریستی این کشور اقدامات ویژه‌ای را اجرا می‌کند از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی این فعالیت‌ها به‌دست آورید. این سایت شما را با تولیدات مختلف این کشور آشنا می‌کند و شما اطلاعاتی درباره‌ی شاخص‌های تولیدی این کشور به‌دست خواهید آورد.