آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ilam.rmto.ir
عنوان انگليسى ilam.rmto
عنوان فارسى سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ایلام
توضيحات تنظیم خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ایجاد هماهنگی اجرائی بین زیر بخش‌های مختلف حمل و نقل و نظارت و کنترل در امور حمل و نقل جاده‌ای و ارائه پیشنهادات لازم به منظور رعایت بهره‌وری اقتصادی و تسهیل در ارتباطات به هنگام تصویب پروژه‌های راهسازی کشور
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader