موسسه فرجاد با مجوز رسمی از علوم و تحقیقات. دانشگاه های بلاروس (روسیه سفید) داروسازی ـ پزشکی ـ فنی مهندسی ـ دندانپزشکی ـ تربیت بدنی ـ مدیریت . خوابگاه مناسب ـ بیمه درمانی ـ ترانسفر فرودگاهی ـ ثبت نام دانشگاهی.(مشاوره تحصیلی یک سال خدمات حمایتی دانشجویان) از مقطع دیپلم تا دکترا.٭ارائه اطلاعات دانشگاه های فیلیپین٭