دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پسرانه صالح راهنما
نشانى اينترنتى http://www.saleh.sch.ir
عنوان انگليسى saleh.sch
عنوان فارسى دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پسرانه صالح
توضيحات منطقه 3 تهران
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader