دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی دخترانه ثامن راهنما
نشانى اينترنتى http://www.samen.sch.ir
عنوان انگليسى samen.sch
عنوان فارسى دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی دخترانه ثامن
توضيحات دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی رئوف، در سال 1373 تأسیس گردید و در طی 14 سال فعالیت به عنوان یکی از مراکز آموزشی معتبر در سطح تهران مطرح بوده است. سال 1384 با ورود گروه آموزشی دکتر نکویی به این مجموعه تحولات اساسی در ساختار مدیریتی و آموزشی آن صورت پذیرفت.بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مشاوران مجرب و کارآزموده، استفاده از امکانات وتجهیزات آموزشی- فرهنگی مدرن و تطبیق سیستم آموزشی این مرکز با الگوهای آموزشی استاندارد(E. I. S ) از جمله این تحولات بوده است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader