• کتاب سفید؛ ورود شما را به سایت بانک اطلاعات پزشکی خوش آمد می گوید.<br /> • کتاب سفید؛ ورود شما را به سایت بانک اطلاعات پزشکی خوش آمد می گوید.<br /> • کتاب سفید؛ تنها بانک اطلاعات پزشکی دارای مجوز مطبوعاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.<br /> • کتاب سفید؛ تنها بانک اطلاعاتی دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001 می باشد.<br /> • کتاب سفید؛ نشریه برتر نهمین نمایشگاه مطبوعات<br /> • کتاب سفید، در سه شکل کتاب، وب سایت و CD مولتی مدیا قابل دسترسی است.<br /> .