آفتاب

قطعه چيست؟قطعه را از آن روی قطعه گفته اند كه گویی بخشی یا قسمتی از یك قصیده است .

شعری است بر یك وزن و قافیه بدون مطلع مصرع، در دو بیت.

بیشتر در زمینه ها و مضامین اخلاقی، تربیتی و اجتماعی . قطعه را از آن روی قطعه گفته اند كه گویی بخشی یا قسمتی از یك قصیده است .

علاوه بر اختلاف در پیام و مضمون ، تفاوت دیگر قطعه با قصیده در این است كه قصیده دارای مطلع مصرع است و قطعه چنین نیست .

قطعه وحدت موضوع دارد.

ابن یمین یكی از معروف ترین شاعران قطعه سرای فارسی است . 

    نكته ۱ :) قطعه سرايان بنام : انوري ( قرن ۶ ) - ابن يمين ( قرن ۸ ) - پروين اعتصامي .
نمودار قافیه ها:
------------------------             -----------------------  +

-----------------------               ----------------------- +

------------------------            ------------------------ +