تعریف عدد ماخ

▪ عدد ماخ :طبق تعریف، نسبت سرعت گاز به سرعت صوت است. عدد ماخ یک پارامتر بدون یکااست که در آیرودینامیک جریان‌های تراکم‌پذیر دارای اهمیت زیادی است. تعریف ریاضی عدد ماخ که با Ma نشان …

عدد ماخ :

طبق تعریف، نسبت سرعت گاز به سرعت صوت است. عدد ماخ یک پارامتر بدون یکااست که در آیرودینامیک جریان‌های تراکم‌پذیر دارای اهمیت زیادی است. تعریف ریاضی عدد ماخ که با Ma نشان داده می‌شود، به صورت زیر است:

ـ که

v سرعت جریان گاز؛ و

a سرعت صوت در محیط است.

عدد ماخ در صنعت هوافضا کاربرد زیادی دارد به عنوان مثال حداکثر سرعت هواپیمای میگ ۲۹ ۲.۴۵ ماخ است.

لازم به ذکر است صوت، در شرایط عادی (دما، فشار و … معمولی) در سطح دریا دارای سرعتی معادل ۳۳۲ متر بر ثانیه یا ۱,۱۹۵ کیلومتر بر ساعت می باشد که این سرعت، با افزایش ارتفاع و کاهش فشار و تراکم هوا، کاهش یافته و در ارتفاعات بالاتر، صوت فواصل را با سرعت کمتری می پیماید.

http://www.kharkovhavafaza.blogfa.com/post-۱۸۲.aspx